Внос, доставка и продажба на дентална техника, апаратура и консумативи. гаранционен и извънгаранционен сервиз
 
Внос, доставка и продажба на дентална техника, апаратура и консумативи. гаранционен и извънгаранционен сервиз Внос, доставка и продажба на дентална техника, апаратура и консумативи. гаранционен и извънгаранционен сервиз Внос, доставка и продажба на дентална техника, апаратура и консумативи. гаранционен и извънгаранционен сервиз
Внос, доставка и продажба на дентална техника, апаратура и консумативи. гаранционен и извънгаранционен сервиз
English
зелени
сини
червени
жълти
карбидни - за рязане
Каналопълнители
ръчни и машинни Reamers
K-files
Headstorm-files
Gates drills, Glass fibre
Peeso reamers
Niti Nrt files
нервекстрактори, милерови игли и Ultrasonic
турбини
наконечници
мотори
фотополимерни лампи
ултразвукови пиезони
компресорни уредби
автоклави
Partners
EURO C.A.D. KMD Xinghua Dental Simbios group Nardi&Herrero Coxotech TKD
   
 
   
 
 
   
 
Условия за ползуване
 
     
     
     
 
 


Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване се предоставят от Блумен 97 ООД на потребителите имащи намерение или извършващи покупки през електронния магазин www.blumen97.com, независимо дали те са регистрирани в него или не. Използуването на този уеб сайт от потребителите се приема като съгласие с Условията за ползване на електронния магазин. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да извършват покупки през www.blumen97.com.

Доставчик

Съгласно ЗЗП Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя информация относно:

Името и адреса на доставчика - "Блумен 97" ООД с адрес на управление гр.София, п.к. 1233, ул."Кресна" 6 и седалище гр.София, п.к. 1231, ж.к. „Надежда”, бл.410, вх.В, ап.53, телефони за връзка 02/ 831 01 15 : 088 58 25 315

Основните характеристики на стоките са изписани в страницата за представяне на всеки продукт. Там има подробно описание със снимков материал цена с ДДС /цените на стоките са крайни/ и бутон за поръчка. Представената информация се предоставя от съответния производител. "Блумен 97" ООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама по смисъла на ЗЗППТ. Цената на стоките е за 1 брой, без включена в тази стойност цена на доставката. За възможни правописни грешки доставчика не носи отговорност.

Потребители

Потребителите се съгласяват да използват електронния магазин www.blumen97.com по начина и във вида определен от Блумен 97 ООД. Регистрираните потребители на www.blumen97.com. се съгласяват да получават по e-mail и да разглеждат непоискани търговски съобщения от Блумен 97 ООД.
Потребителите на www.blumen97.com. са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Потребителите могат да използва свободно информацията публикувана в www.blumen97.com, но нямат право да я извличат по никакъв начин, с цел създаване и използване в друга база данни, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.


Как да пазарувате

Ако желаете да закупите даден продукт, трябва да отворите страницата с описанието му, да въведете брой и да натиснете бутон "Поръчай". Отваря ви се страницата наречена "Кошница". Ако желаете да продължите с пазаруването изберете нов продукт, количество и натиснете отново бутон "Поръчай". Стоките се натрупват в кошницата. Можете да коригирате броя на поръчаните продукти, да изтриете или добавяте продукти, преди да натиснете бутон "Оформи поръчката". Ако желаете да премахнете дадена стока от поръчката трябва да зададете за количество - нула и да натиснете бутон "Обнови количествата". След като вече сте уточнили вида на стоките и количествата продължавате нататък с бутона "Оформи поръчката". Следва да се регистрирате или да влезнете в сайта с потребителското си име и парола. Трябва да попълните нужните полета за оформяне на поръчката и накрая да натиснете бутон "Изпрати". Това е всичко.


Търговски марки

Всички използвани търговски марки в този сайт са притежание на техните собственици.


Промяна на цени

"Блумен 97" ООД има право да коригира цените и облика на сайта, без за това да дължи предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. Ако има неволно сгрешена информация относно цена или количества на сайта доставчика е длъжен да уведоми потребителя още при обработката на заявката /преди изпращането и плащането/, като и двамата могат да се откажат от сделката ако не се стигне до консенсус.


Право на отказ от стока

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право без да посочва причина да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на доставчика. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока от 7 работни дни, посочен в ЗЗП, чл.55 всички плащания са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). "Блумен 97" ООД се задължава да възстанови платените от Вас суми в срок до 15 дни от датата на която сте упражнили правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на потребителя. При явно разминаване на описанието на стоката в сайта и това, което потребителят е получил в действителност, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от него за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП в срок от 15 дни от получаване на върнатата стока в ненарушен търговския вид и опаковка или при желание от страна на потребителя я заменя със съответстваща на заявената. За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на един селищен разговор от цялата страна).

Като условие за ползване на сайта се задължавате, че няма да използвате сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона.
Нагоре
 
Доставка, Гаранции и Рекламации

Условия за доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Блумен 97”ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Гаранции

Гаранционният срок на стоките e изписан в страницата за представяне на всеки продукт.

Рекламации

При получаване на стоката следва да проверите за несъответствия: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от ЗЗП. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - в сила от 10.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.). Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направите рекламация след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване но стоката. В случай на непълна доставка „Блумен 97”ООД следва да достави липсващите части по най - бързия начин.
Нагоре
 
Защита на личните данни

Блумен 97 ООД съхранява и администрира лични данни на свои клиенти в съгласие с разпоредбите на българското законодателство.
Блумен 97 ООД не предоставя списъци с e-mail адреси и не разкрива пред трети лица личната информация, която потребителите са предоставили при ползване на системата.
Нагоре
 
     
   
   
           
           
     
 
 
 
 
  СЕРВИЗ  |  ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ  |  ПЛАЩАНЕ  |  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕ  |  ЗА НАС  |  КОНТАКТИ  
 
Авторски права © 2009 Блумен 97 ООД. Всички права запазени.